Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door SpaarActief B.V. te Zuidbroek.

1 - Wat is SpaarActief?

1.0 SpaarActief is een online spaarprogramma waaraan iedereen uit Nederland en Vlaanderen die tenminste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt mee kan doen.
1.1 Door actief mee te doen aan ons spaarprogramma kun je op een eenvoudige wijze een zakcentje bijverdienen en bovendien geld besparen op online aankopen.
1.2 Je spaart met je deelname Spex punten. Vanaf 12.500 Spex kun je deze inwisselen tegen geld op je bankrekening.
1.3 Op het moment dat je spaarsaldo minimaal 12.500 Spex (€ 12,50) bedraagt kun je een verzoek indienen voor een uitbetaling.
1.4 Om in aanmerking te komen voor een uitbetaling dien je aan de volgende punten te voldoen;
- Spex punten zijn op een eerlijke manier gespaard. Je hebt geen valse aankopen gedaan, ongeldige leden aangebracht of op een andere manier geprobeerd om op welke wijze dan ook frauduleus Spex te sparen.
- Je hebt je profiel volledig ingevuld (persoonlijke gegevens)
- Je hebt voldoende geparticipeerd bij acties van onze adverteerders en/of aankopen gedaan via de door ons aangeboden webshops/cashback acties. Dit wordt bepaald aan de hand van de accountscore, welke minimaal 5.5 moet zijn.
1.5 Verzoeken tot uitbetaling worden - na goedkeuring en controle van het spaarsaldo - door ons uitgekeerd op je bankrekening binnen een periode van uiterlijk 45 dagen.
1.6 Geld verdiend door fouten (bugs) in ons systeem worden logischerwijs niet uitgekeerd.

2 - Over uw lidmaatschap

2.0 Lidmaatschap bij SpaarActief is helemaal gratis.
2.1 Bij registratie ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
2.2 Om actief te blijven dien je minimaal eens per 30 dagen in te loggen. Bij langere inactiviteit zal je account tijdelijk worden gesloten.
2.3 Na een periode van meer dan 90 dagen inactiviteit (niet ingelogd, geen aankopen, geen mails gelezen) zal je account worden verwijderd. Dit zijn wij verplicht volgens de geldende AVG Wet & Regelgeving. Opgebouwd saldo zal eveneens worden verwijderd. Om je account te behouden is het dus noodzakelijk om tenminste eens per 90 dagen in te loggen.
2.4 Het is niet toegestaan om als persoon meerdere SpaarActief leden-accounts te bezitten.
2.5 Per internetaansluiting (IP adres) staan wij maximaal 1 account toe. Op verzoek kunnen we een uitzondering maken en toestemming geven aan één extra huisgenoot om ook lid te worden. Neem hiervoor contact op en vermeld je IP adres zodat we hiervoor een uitzondering kunnen maken!
2.6 Het is niet toegestaan gezinsleden/huisgenoten zich te laten aanmelden via je persoonlijke link. Je kunt dus geen aanbrengvergoeding ontvangen voor aangebrachte gezinsleden en/of leden met hetzelfde IP adres.
2.7 Wanneer ons duidelijk is dat er meer dan één account per persoon of meer dan 2 accounts per internetaansluiting/huishouden zijn aangemaakt zullen wij zonder waarschuwing al deze accounts per direct verwijderen.

3 - Spex verdienen, sparen en besparen

3.0 Spex verdienen, sparen en besparen kan onder andere op de volgende manieren;
- Door het lezen en klikken van advertenties in de e-mails die wij je sturen
- Door het via de website bezoeken van adverteerders
- Door mee te doen aan acties via onze site
- Door via onze website te shoppen bij aangesloten webwinkels (cashback op aankopen)
- Door mee te doen aan wedstrijden, prijsvragen, etcetera.
3.1 Het aanbrengen van nieuwe leden is toegestaan op alle mogelijke manieren mits de Nederlandse Wetgeving in acht wordt genomen. Niet toegestaan is dus het versturen van spam of het verplichten van mensen tot het aanmaken van een account. Ook is het niet toegestaan om onwaarheden te beloven.
3.2 Voor ieder aangebracht lid dat actief deelneemt aan ons spaarprogramma krijg je een vergoeding van 3000 Spex (€ 3,00) in je spaarsaldo. Een lid is actief als hij of zij tenminste 1 goedgekeurde aankoop via ons heeft gedaan.
3.3 Als een deelname aan een actie of een aankoop bij een webshop niet is geregistreerd in uw account 24 uur na de actie/aankoop, dient u binnen 14 dagen een ticket te sturen waarin u deze claimt. Claims die na 14 dagen worden ingediend, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
3.4 Gebruik maken van een proxy of VPN verbinding is niet toegestaan. Kliks via deze technieken worden niet gemeten en je zult er dus geen vergoeding voor ontvangen.

4 - Overige bepalingen

4.0 SpaarActief behoudt het recht om bij tegenvallende resultaten te stoppen met haar online spaar- en bespaarprogramma. In geval van een dergelijke situatie zal saldo boven het uitbetalingsminimum worden uitgekeerd (mits aangevraagd binnen 14 dagen) en mits de accountscore minimaal 5,5 is. Overig spaarsaldo komt te vervallen.
4.1 Wij zijn niet verplicht om een minimaal aantal acties aan te bieden aan onze leden en/of een minimale vergoeding weg te geven voor een bepaalde activiteit.
4.2 Wij doen ons uiterste best om fouten (bugs) in ons systeem en/of op onze webserver te voorkomen. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor serverfouten en/of programmeerfouten en de gevolgen hiervan.
4.3 Wanneer blijkt dat een bepaald lid heeft gefraudeerd behouden wij het recht dit lid per direct en zonder enige waarschuwing te verwijderen. Tevens zijn wij gerechtigd om eventueel gemaakte kosten te verhalen op dit lid. Mocht het lid dankzij fraude of door fouten gelden hebben behaald, dan zullen wij deze altijd op het betreffende lid verhalen.
4.4 Binnen ons platform geldt dat er fatsoenlijk met elkaar wordt omgegaan. Onfatsoenlijk taalgebruik, beledigingen of bedreigingen zijn ongewenst en worden bestraft. In ernstige gevallen kan er besloten worden om uw account te sluiten. Opgespaard saldo komt dan te vervallen.
4.5 Wij behouden het recht deze Algemene Voorwaarden, indien wij dit nodig achten, zonder verder bericht te wijzigen en/of aan te vullen.
4.6 In gevallen waarbij deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is de beslissing van SpaarActief altijd bindend.